Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A Szolgáltató adatai:

VADÁSZLAP Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely, levelezési cím: 1037 Budapest, Nyereg út 9. fsz. 1.,

Cégjegyzékszáma: 01-09-196794 (bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által)

Adószáma: 13468426-2-41

Tárhely szolgáltató adatai:

DotRoll Kft.

1439 Budapest, Pf. 663.

06-1/432-32-32

support@dotroll.com

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Magyar VADÁSZLAP szerkesztősége

1037 Budapest, Nyereg út 9. fsz. 1.

06-70/702-5000 (Vadászflotta)

penzugy@vadaszlap.hu

info@vadaszlap.hu

mint a www.vadaszkonyv.hu online áruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. A szolgálatatás igénybevétele

2.1 A szolgáltatás igénybe vevője

A szolgáltatás igénybe vevője minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával - a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

2.2 A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Vevő a szolgáltatás igénybe vételével (a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

2.3 A szolgáltatás tárgya

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.vadaszkonyv.hu online áruházban (a továbbiakban: Webáruház) található valamennyi termék.

3. A szerződéskötés lépései

3.1 Az online megrendelési felületen történő szerződéskötés

3.1.1 A termék kosárba helyezése

A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságait, képét, valamint a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó árát az adott termék melletti ismertető tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A megvásárolni kívánt termék kosárba tételét követően, a kosár tartalma a Webáruház jobb felső sarkában található „A kosár tartalma” hivatkozással érhető el. A „Kosár tartalma” oldalon lehetőség van a megrendelt termékek darabszámának módosítására, a vételár ellenőrzésére, valamint a termék kosarából történő törlésére.

3.1.2 Felhasználói fiók regisztrációja

A megrendelés leadása kétféle módon történhet. Felhasználói regisztrációval, vagy vendégként. A korábban már regisztrált Vevő a Webáruház jobb felső sarkában elhelyezett felületen tud bejelentkezni az oldalra. Felhasználói fiókkal nem rendelkező Vevő a vásárlás vendégként hivatkozásra történő kattintással kezdeményezheti a vásárlás befejezését, az áru(k) és a csomagolási és postaköltség fizetését.

3.1.3 A megrendelés folytatása, az adatbeviteli hibák javítása és a megrendelés elküldése

A megrendelés leadása a „Kosár tartalma” oldalon lévő megrendelés gombra történő kattintással folytatható. A Vevő ellenőrizheti a kosár tartalmát a megrendelés összegét és a szállítási-, illetve számlázási adatait. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, akkor a Vevőnek lehetősége van a módosításra, javításra. A megjegyzés rovatban további információk, észrevételek, kérések adhatók meg a megrendeléssel kapcsolatban. A terméket a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében személyesen is átveheti előzetesen, telefonon történő egyeztetés után. (Átvételi információkról bővebben az ÁSZF 6. pontjában olvashat) Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (számlázási, szállítási adatok elírásai) a Vevő a megrendelés elküldését megelőzően javíthatja. A regisztrációs adatok javítása a belépést követően a Webáruház jobb alsó sarkában található „Fiókom” hivatkozásra kattintással lehetséges. A Vevő a „Megrendelés elküldése – fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombbal fejezheti be és adhatja le megrendelését, melyről a regisztrált e-mail címére 24 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail érkezik. Amennyiben ezt nem kapja meg, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának visszaigazolására szolgál.

3.1.4 A szerződésre vonatkozó adatok

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a megrendeléstől számított 5. évig utólag hozzáférhető módon iktatott formában rögzíti. A szerződés nyelve magyar.

3.2 Telefonon, faxon, elektronikus levelezés útján történő megrendelés

Telefonon történő megrendelés esetén munkatársaink munkanapokon 9-16 óráig állnak rendelkezésre. Email útján történő megrendelés a megrendelni kívánt termékek listájának, valamint a Vevő nevének és címének, telefonszámának, email címének feltüntetésével lehetséges.

Telefonl.: +36 1/242-0042,
Mobil: +36 70/702-5000,
e-mail: megrendelés@vadaszlap.hu

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1 A termék vételára

A Webáruházban a termék mellett feltüntetve található a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó ára, amely nem tartalmazza a szállítási költséget. Az árak forintban értendőek, az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáig fenntartja.

4.2 A termék vételárának teljesítése

A Vevő a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a termék átvételekor készpénzben és forintban köteles megfizetni. A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségben történő személyes átvétel választása esetén csak készpénzes fizetési módra van lehetőség.

5. A termék átvétele, szállítási feltételek és határidők

A könyvrendeléseket a Vadászlap Kft. megbízásából az Expressone Kft. kézbesíti utánvétes átvétellel.

A szállítási díjakat az alábbi táblázat foglalja össze. 

Súly Nettó ár Bruttó ár
0-1 kg 1 181,10 Ft 1 500,00 Ft
1,1-3 kg 1 338,58 Ft 1 700,00 Ft
3,1-5 kg 1 496,06 Ft 1 900,00 Ft
5,1-10 kg 1 653,54 Ft 2 100,00 Ft
10,1-15 kg 1 811,02 Ft 2 300,00 Ft
15,1-20 kg 1 968,50 Ft 2 500,00 Ft
20,1-30 kg 2 755,90 Ft 3 499,99 Ft

 

A szállítás pontos időpontját nem áll módunkban meghatározni. A rendeléseket 3-5 munkanapon belül teljesítjük. Csak magyarországi címre áll módunkban szállítani.

 

6. Panaszkezelés, kellék-, és termékszavatosság, jótállás

6.1 A panaszkezelés módja és helye

Vevő panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Vevőnek a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

Panaszkezelés:
1037 Budapest, Nyereg út 9. fsz. 1.
Telefon: +36 1/242-0042 (munkanapokon: 9 – 16-ig),
Mobil: +36 70/702-5040,
E-mail: info@vadaszlap.hu

 

6.2 Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén

A megrendelt termékekre a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal, vagy - a Vevő választása szerint - a Ptk. 6:168. § szabályai szerint a Szolgáltató és a termék előállítója termékszavatossággal, illetve – a feltételek fennállása esetén - jótállással tartozik. Hibás teljesítés esetén a Vevő késedelem nélkül – fogyasztónak minősülő Vevő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül - köteles tájékoztatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

6.3 A kellékszavatosság

Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy, a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

6.4 A termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő követelheti a termék előállítójától vagy – választása szerint - a termék forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék előállítóját és a forgalmazót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.

7. Az elállás joga

7.1 Az elállási jog gyakorlásának módja, határideje

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek postai kézbesítés esetén a kézbesítés napját, Vadászlap szerkesztőségi átvétel esetén a készpénzes számla kiállításának időpontját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:

VADÁSZLAP Kft.
1037 Budapest, Nyereg út 9. fsz. 1.,
e-mail: megrendeles@vadaszkonyv.hu