Szótárak - katalógusok

A szótárak egy adott nyelv szókincsét, vagy annak egy részét betűrendben tartalmazzák. Megkülönböztethetünk egynyelvű és kétnyelvű szótárakat. Az egynyelvű szótárak közé tartozik például az értelmező szótár, az etimológiai szótár, a szinonimaszótár, a helyesírási szótár és az idegen szavak szótára. Az értelmező szótár a benne szereplő szavak értelmét, jelentését, az etimológiai szótár pedig azok eredetét magyarázza. A szinonimaszótár a benne szereplő szavak rokon értelmű szavait gyűjti össze. A helyesírási szótár a magyar nyelv szavainak helyes írásmódját adja meg, az idegen szavak szótára pedig a magyar nyelvben használt idegen eredetű szavak magyar jelentését. A kétnyelvű szótárak a nyelvtanulás segédeszközei. A benne szereplő szavak idegen nyelvű jelentése mellett gyakran feltüntetik a legfontosabb ragozási formákat, szóalakokat is. A kétnyelvű szótárak terjedelmük szerint lehetnek kisszótárak közép- vagy kéziszótárak és nagyszótárak. A kisszótárak csak a köznapi életben leggyakrabban előforduló szavakat tartalmazzák, a közép- vagy kéziszótárak pedig a nyelv modern és élő szavait is, de szakkifejezéseket és tájnyelvi szavakat nem közölnek. A nagyszótárak a magyar és az idegen nyelv teljes szókincsét feltárják.

A katalógus: meghatározott rendszer szerint összeállított jegyzék.

Rendezés:
Listázás:
Tételek: 1 - 11 / 11 (1 oldal)